In verband met pensionering van onze huidige medisch manager zijn wij op zoek naar een:

Medisch Manager Ambulancedienst (MMA) m/v voor 16 uur per week

Wat ga je doen?

De MMA is medisch eindverantwoordelijk voor de zorg die door de RAV HM geboden wordt. Daarnaast geeft de MMA functioneel leiding aan de leden van het medisch stafbureau. Het medisch stafbureau zal in 2019 verder gestalte krijgen. De MMA speelt een belangrijke rol in de invulling daarvan. De MMA is de vaste adviseur van het MT van de RAV HM.

 

Taken en verantwoordelijkheid MMA

is verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke kwaliteit van de ambulancezorg;
geeft vorm aan het medisch-inhoudelijke beleid, inclusief de kwaliteitseisen die daarbij worden gehanteerd houdt toezicht op de implementatie van dat beleid;
houdt toezicht op de naleving van de wetgeving die betrekking heeft op de zorg aan patiënten;
adviseert het MT gevraagd en ongevraagd over:
– regels en aanwijzingen op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening,
waaronder begre­pen de continuïteit van de zorgverlening;
– de invulling van de scholing van medewerkers;
– medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de RAV, waarbij rekening wordt gehouden met
de eisen die in de Wmwom en andere relevante wetgeving gesteld zijn.

 

De MMA zorgt voor

verantwoorde zorgverlening
adequate dossiervoering
juiste overdracht van patiënten en de zorg die zij behoeven
medisch inhoudelijk overleg met ketenpartners

Profiel

We zoeken een praktiserend arts, werkzaam in de acute zorg en bekend met de dynamiek van ambulancezorg. Trefwoorden: ambitieus, deskundig, informeel, open, humor. De ideale kandidaat heeft ervaring in het leidinggeven aan professionals en heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de prehospitale acute zorg. De RAV HM pakt een actieve rol in de zorgketen. Van de MMA wordt daarom verwacht dat hij/zij intern en extern een stevig netwerk bouwt en oplossingsgericht samenwerkt.

Plaats in de organisatie
De MMA valt hiërarchisch onder de (waarnemend) algemeen manager RAV HM.

Functie-eisen

Geregistreerd (bekwaam en bevoegd) arts met relevante vervolgopleidingen op het gebied van de  Spoedeisende Medische Hulpverlening
Aantoonbare ervaring in het leiding geven aan professionals
Goed beeld van de ontwikkelingen binnen de prehospitale acute zorg in Nederland in het algemeen en de ambulancezorg in Nederland in het bijzonder

Ons aanbod

De inpassing van deze functie heeft plaatsgevonden in functieschaal 13 CAO ambulancezorg en bedraagt minimaal € 4.532,- en maximaal € 6.014,- (peildatum 1 januari 2019 bij een aanstelling van 36 uur per week). Dit is in afwachting van de nieuwe fuwa-systematiek waarbij de salariëringssystematiek naar verwachting op grond van de CAO ziekenhuiswezen plaats gaat vinden. De aanstelling is vooralsnog voor een jaar. Verlenging is afhankelijk van gebleken geschiktheid. Een assessment maakt onderdeel uit van de werving- en selectieprocedure.

Belangstelling?

Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Jan de Waard, waarnemend Algemeen Manager RAV Hollands Midden, 06-52443048.

 

Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 15 februari 2019 per e-mail sturen naar: peno@ravhm.nl

 

Ja, ik wil deze baan Informatiepakket aanvragen