Demografische ontwikkelingen en toename van complexe zorgvragen van kwetsbare patiëntengroepen zoals ouderen, dragen ertoe bij dat de vraag naar ambulancezorg verandert. Dat vraagt om nieuwe oplossingen. Zo ontwikkelen we een Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) waarin minder-urgente meldingen worden getrieerd door een multidisciplinair team van zorgverleners en aansluitend een inzetbehoefte wordt bepaald. Ook de inzetcriteria van de Zorgambulance worden significant uitgebreid waarbij meer zorgvragers in aanmerking zullen komen voor deze vorm van ambulancezorg. Verder werken we aan het vormen van een medisch stafbureau waarin de Medisch manager ambulancezorg (MMA) en anderen werken aan het bewaken en ontwikkelen van medisch-, onderwijs- en wetenschappelijk beleid van de RAVHM.
Om onze ambulancezorg nog beter in te richten, hebben we ook meerdere ‘masters in ambulancezorg’ nodig om een nieuwe functie in te richten. Het gaat om solo-eenheden die zorgvragen beantwoorden die naar verwachting aan huis kunnen worden afgehandeld.

 

Taken

 • het zelfstandig oppakken en afhandelen van meldingen die naar verwachting aan huis afgehandeld kunnen worden. Deze meldingen komen binnen via het ZCC, de meldkamer of via ketenpartners;
 • met behulp van aanvullend onderzoek kan tot een onderbouwde diagnose worden gekomen en dientengevolge kan direct de behandeling worden ingezet. Dit kan met het voorschrijven van uitsluitend op recept (UR) verkrijgbare geneesmiddelen en het verrichten van kleine heelkundige en/of medische (be)handelingen
 • nauw samenwerken met de ketenpartners waaronder huisartsen, de thuiszorg, ziekenhuizen en collega’s van de (zorg-)ambulance
 • in samenwerking met het medisch stafbureau een actieve bijdrage leveren aan ontwikkelvraagstukken m.b.t. het zorgproces
 • ondersteunen en begeleiden van Physician Assistants in opleiding

Je werk als master in de ambulancezorg combineer je voor de helft van je aanstellings-omvang met je werkzaamheden als ambulanceverpleegkundige. De functie maakt onderdeel uit van de operationele dienst en valt inhoudelijk onder de verantwoordelijkheid van de Medische Manager Ambulancezorg (MMA).

 

Waar ga je werken?

Regio Hollands Midden telt 18 gemeenten met in totaal 770.000 inwoners. De regio bestrijkt de Bollenstreek, Leiden en omstreken, Alphen aan den Rijn en Gouda en omstreken. De RAV Hollands Midden heeft 300 medewerkers in dienst. De 31 ambulances rijden jaarlijks 60.000 ritten. De helft hiervan is spoedvervoer. De sfeer bij ons is vriendelijk en open. De medewerkers zijn ambitieus. Bij RAV Hollands Midden zijn het wagenpark, de materialen waarmee we werken en de opleidingen van hoge kwaliteit.

 

 

Wie zoeken we?

 • diploma master in de (ambulance)zorg nl. Verpleegkundig Specialist Acute Zorg (VS)
  of Physician Assistant (PA) in bezit van VPK -BIG-registratie of de bereidheid hebben om te her-registreren;
 • ervaring in de directe patiëntenzorg/verpleegkundige zorg is een vereiste.
 • in bezit van een erkend diploma voor Ambulanceverpleegkundige of bereid om deze opleiding te volgen (tijdens de opleiding tot ambulanceverpleegkundige geldt een arbeidsduur van 36 uur per week)
 • goede communicatieve vaardigheden en een aantoonbaar sterke drive om de best denkbare zorg te leveren;
 • competenties: klinisch redeneren, zelfstandig, flexibel, daadkrachtig, empathisch, stressbestendig

 

Salaris

De RAV HM wil zich onderscheiden door een goed personeelsbeleid met veel persoonlijke aandacht voor de medewerkers, opleidingsmogelijkheden en loopbaanontwikkeling. De RAV HM volgt de CAO Ambulancezorg en heeft goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris bedraagt minimaal € 3.664,- bruto per maand (FWG IP 34) en maximaal € 5.504,- bruto per maand (FWG IP 60) peildatum 1 januari 2020, bij een werkweek van 36 uur per week. Dit is in afwachting van de definitieve inpassing van deze functie in de FWG-systematiek. Voor externe kandidaten geldt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar. Bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden kan deze tijdelijke arbeidsovereenkomst bij een positieve beoordeling, worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Cafetariamodel
Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om, voor zover de bedrijfsvoering het toelaat, een aantal verlofuren, het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering fiscaal vriendelijk te laten verrekenen. Het cafetariamodel biedt de volgende mogelijkheden:

 • een fiets met verzekering
 • het kopen of verkopen van vakantie-uren
 • vitaliteit
 • extra vergoeding voor functie gerelateerde studies, vakliteratuur, kosten vakbond of beroepsvereniging

Zorgverzekering
Er is een collectief contract afgesloten met IZA Zorgverzekeraar N.V. en bij Zorg- en Zekerheid.
Dankzij dit contract krijg je korting op basis- en aanvullende verzekeringen.

Medewerkers die onder de CAO ambulancezorg vallen ontvangen bovendien een werkgeversbijdrage van€ 172,- bruto per jaar als men een aanvullende verzekering heeft (bedrag is afhankelijk van je salaris). Medewerkers met een salaris tot en met FWG 45 ontvangen € 100,- extra.

 

Pensioenverzekering
RAV Hollands Midden is voor de pensioenverzekering aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP kent onder meer een uitkering bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het ouderdomspensioen.

Salarisbetaling
Maandelijks wordt het salaris rond de 25e van de maand overgemaakt.

 

Sollicitatietraject

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Annemarie van der Velden, Medisch Manager Ambulancezorg RAV Hollands Midden,
via telefoonnummer 06-83 52 07 37

Wij zoeken meerdere kandidaten. Heb je interesse? Stuur je sollicitatiebrief en CV naar hrservicepunt@ravhm.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.