Vanaf het moment dat je arriveert, ben jij verantwoordelijk voor de patiënt. Samen met de ambulancechauffeur lever je de best mogelijke zorg.

 

Wat ga je doen?

Samen met de ambulancechauffeur vorm je het ambulanceteam. Je werkt volgens een rooster gedurende alle dagen van de week in dag-, avond- en nachtdiensten.

 

Voorbeelden van concrete taken

Je…

 • zorgt ervoor dat de apparatuur en medicijnen in de ambulance gebruiksklaar aanwezig zijn
 • zet je in voor zowel spoedeisende als planbare zorg
 • verricht verpleegkundige en medische handelingen volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg
 • geeft aanwijzingen en opdrachten aan de ambulancechauffeur om bij de behandeling te assisteren
 • registreert gegevens over patiënten en behandeling

 

Waar ga je werken?

Regio Hollands Midden telt 19 gemeenten met in totaal 770.000 inwoners. De regio bestrijkt de Bollenstreek, Leiden en omstreken, Alphen aan den Rijn en Gouda en omstreken. De RAV Hollands Midden heeft 250 medewerkers in dienst. De 31 ambulances rijden jaarlijks 60.000 ritten. De helft hiervan is spoedvervoer. De sfeer bij ons is vriendelijk en open. De medewerkers zijn ambitieus. Bij RAV Hollands Midden zijn het wagenpark, de materialen waarmee we werken en de opleidingen van hoge kwaliteit.

 

 

Wie zoeken we?

 • Je hebt een diploma HBO-V of MBO-V/A-verpleegkundige
 • Je hebt een CZO diploma IC, SEH, Anesthesie of CC
 • Je staat in het BIG-register geregistreerd als verpleegkundige
 • Je bent in bezit van rijbewijs B
 • Je hebt een diploma Ambulanceverpleegkundige of je bent bereid deze te behalen

 

Competenties

 • Je bent sociaal sterk en hebt een goed inlevingsvermogen
 • Je bent flexibel en kan goed improviseren
 • Je bent stabiel, óók onder hoge druk, en je neemt in iedere situatie heldere besluiten

 

CC-verpleegkundigen die opgeleid willen worden tot ambulanceverpleegkundige

Ben je als CC-verpleegkundige op zoek naar een zelfstandige baan als ambulanceverpleegkundige in een dynamische omgeving? Wij bieden je een uitdagend opleidingstraject waarmee je snel aan de slag kunt.

De Academie voor Ambulancezorg is gestart met de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige voor Cardiac Care verpleegkundigen (met een specifiek instroomprogramma voor deze doelgroep). Deze opleiding duurt een jaar.
Vanaf heden biedt de RAV HM de mogelijkheid voor CC verpleegkundigen om de initiële opleiding, inclusief het instroomprogramma van 3 maanden, tot ambulanceverpleegkundige te volgen.

Het instroomprogramma bevat de volgende thematische modules:

– ABCD-methodiek en algemene ziekteleer
– Airway & Breathing
– Neurologie
– Pediatrie en obstetrie
– Traumachirurgie
en bestaat uit 9 lesdagen en stages op de afdelingen spoedeisende hulp, huisartsenpost, anesthesie, kinderen en verloskunde.

 

Salaris

De aanstelling vindt plaats volgens de CAO Ambulancezorg. Het salaris bedraagt bij aanstelling in de functie van Ambulanceverpleegkundige maximaal € 3.917,- bruto per maand, schaal 55, bij een 36-urige werkweek, exclusief onregelmatigheidstoeslag.

 

Goede arbeidsvoorwaarden

Wanneer je bij ons in dienst komt, zorgen we goed voor je. Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, organiseren we meerdere keren per jaar leuke evenementen als BBQ’s, het Sinterklaasfeest en de Nieuwjaars borrel.

 

Verlofaanspraken
De verlofaanspraken waar je recht op hebt, bedragen voor een ambtenaar met een 36-urige baan 172 vakantie-uren per kalenderjaar. Dit zijn 144 wettelijke vakantie-uren en 28 bovenwettelijke vakantie-uren. We kennen ook een PLB (Persoonlijk levensfase budget): dit zijn 35 uren per jaar.

 

Cafetariamodel
Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om, voor zover de bedrijfsvoering het toelaat, een aantal verlofuren, het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering fiscaal vriendelijk te laten verrekenen. Het cafetariamodel biedt de volgende mogelijkheden:

 • een fiets met verzekering en accessoires
 • het kopen of verkopen van vakantie-uren
 • extra reisvergoeding woon-werkverkeer
 • extra vergoeding voor functie gerelateerde studies, vakliteratuur, kosten vakbond of beroepsvereniging

 

Zorgverzekering
Je kunt zelf kiezen bij wie je je zorgverzekering wilt afsluiten. Er is een collectief contract afgesloten met IZA Zorgverzekeraar N.V. Dankzij dit contract krijg je korting op basis- en aanvullende verzekeringen. Ook bij Zorg- en Zekerheid ontvang je een collectiviteitskorting van 10%.

Medewerkers die onder de CAO ambulancezorg vallen ontvangen bovendien een werkgeversbijdrage van€ 172,- bruto per jaar als men een aanvullende verzekering heeft (bedrag is afhankelijk van je salaris). Medewerkers met een salaris tot en met FWG 45 ontvangen € 100,- extra.

 

Pensioenverzekering
RAV Hollands Midden is voor de pensioenverzekering aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP kent onder meer een uitkering bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het ouderdomspensioen.

 

Salarisbetaling
Maandelijks wordt het salaris rond de 25e van de maand overgemaakt.

 

Sollicitatietraject

Om te bepalen of jij geschikt bent voor het werken op de ambulance, voeren we onder andere een persoonlijk gesprek en maak je een assessment. Ook rijd je een dienst mee om de sfeer te proeven en het werk van dichtbij mee te maken. Voordat je aangesteld kunt worden moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen en wordt er door de afdeling P&O in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WkkgZ) een referentiecheck verricht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit heet vergewisplicht. Er vindt ook een aanstellingskeuring plaats

 

Informatie

Voor nadere informatie over de vacature van Ambulanceverpleegkundige kun je contact opnemen met het locatiehoofd van:

 

Locatie Leiden
Leonard Pels / Koos Uljee
(071) 573 0009

Locatie Alphen aan den Rijn
Richard Krijger
(0172) 446 955

Locatie Gouda
Daniël van Campenhout
(0182) 560 166

 

Ja, ik wil deze baan Informatiepakket aanvragen