Vanaf het moment dat je arriveert, ben jij verantwoordelijk voor de patiënt. Samen met de ambulancechauffeur lever je de best mogelijke zorg.

 

Wat ga je doen?

Samen met de ambulancechauffeur vorm je het ambulanceteam. Je werkt volgens een rooster gedurende alle dagen van de week in dag-, avond- en nachtdiensten.

 

Voorbeelden van concrete taken

Je…

 • zorgt ervoor dat de apparatuur en medicijnen in de ambulance gebruiksklaar aanwezig zijn
 • zet je in voor zowel spoedeisende als planbare zorg
 • verricht verpleegkundige en medische handelingen volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg
 • geeft aanwijzingen en opdrachten aan de ambulancechauffeur om bij de behandeling te assisteren
 • registreert gegevens over patiënten en behandeling

 

Waar ga je werken?

Regio Hollands Midden telt 18 gemeenten met in totaal 770.000 inwoners. De regio bestrijkt de Bollenstreek, Leiden en omstreken, Alphen aan den Rijn en Gouda en omstreken. De RAV Hollands Midden heeft 300 medewerkers in dienst. De 31 ambulances rijden jaarlijks 60.000 ritten. De helft hiervan is spoedvervoer. De sfeer bij ons is vriendelijk en open. De medewerkers zijn ambitieus. Bij RAV Hollands Midden zijn het wagenpark, de materialen waarmee we werken en de opleidingen van hoge kwaliteit.

 

 

Wie zoeken we?

 • je hebt een diploma HBO-V of MBO-V/A-verpleegkundige
 • een CZO diploma IC, SEH, Anesthesie of CCU
 • bent geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register
 • in het bezit van rijbewijs B
 • Je hebt een diploma Ambulanceverpleegkundige of je bent bereid deze te behalen

 

Competenties

 • sociaal sterk en hebt een goed inlevingsvermogen
 • flexibel en je kunt goed improviseren
 • Je bent stabiel, óók onder hoge druk, en neemt in iedere situatie heldere besluiten

 

 

Salaris

Je krijgt een arbeidsovereenkomst op grond van de CAO Ambulancezorg. Het salaris bedraagt voor de functie van Ambulanceverpleegkundige momenteel maximaal € 4.682,- bruto per maand, FWG schaal 60, bij een 36-urige werkweek, exclusief onregelmatigheidstoeslag.

 

Goede arbeidsvoorwaarden

Wanneer je bij ons in dienst komt, zorgen we goed voor je. Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, organiseren we meerdere keren per jaar leuke evenementen.

Verlofaanspraken
De verlofaanspraken bedragen bij een arbeidsduur van 36 uur per week 172 vakantie-uren per kalenderjaar. Dit zijn 144 wettelijke vakantie-uren en 28 bovenwettelijke vakantie-uren. We kennen ook een PLB (Persoonlijk levensfase budget): dit zijn 35 uren per jaar.

Cafetariamodel
Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om, voor zover de bedrijfsvoering het toelaat, een aantal verlofuren, het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering fiscaal vriendelijk te laten verrekenen. Het cafetariamodel biedt de volgende uitruil mogelijkheden:

 • een fiets met verzekering
 • het kopen of verkopen van vakantie-uren
 • vitaliteit
 • extra vergoeding voor functie gerelateerde studies, vakliteratuur, kosten vakbond of beroepsvereniging

 

Zorgverzekering
Er is een collectief contract afgesloten met het IZA en met Zorg en Zekerheid. Dankzij dit contract krijg je korting op basis- en aanvullende verzekeringen. Medewerkers die onder de CAO ambulancezorg vallen ontvangen bovendien een werkgeversbijdrage van € 172,- bruto per jaar als je een aanvullende verzekering hebt. Medewerkers met een salaris tot en met FWG 45 ontvangen € 100,- extra.

Pensioenverzekering
RAV Hollands Midden is voor de pensioenverzekering aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP kent onder meer een uitkering bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het ouderdomspensioen.

Salarisbetaling
Maandelijks wordt het salaris rond de 25e van de maand overgemaakt.

 

Sollicitatietraject

Om te bepalen of jij geschikt bent voor het werken op de ambulance, voeren we onder andere een persoonlijk gesprek en maak je een assessment. Ook rijd je een dienst mee om de sfeer te proeven en het werk van dichtbij mee te maken. Voordat je aangesteld kunt worden moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en wordt er door de afdeling P&O in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WkkgZ) een referentiecheck verricht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit heet vergewisplicht. Er vindt ook een aanstellingskeuring plaats

 

Informatie

Voor nadere informatie over de vacature van Ambulanceverpleegkundige kun je contact opnemen met een van de locatiehoofden:

Daniel van Campenhout, locatiehoofd post Gouda,  tel 06-81554676
Leonard Pels, locatiehoofd post Leiden, tel. 06-28066511
Locatie Alphen a.d. Rijn Inge de Jong tel. 06-82759356

 

 

 

Ja, ik wil deze baan Informatiepakket aanvragen